Praktische informatie Tools for life opleiding

Deze intensieve opleiding bestaat uit drie modulen:

 

Module 1: 10 dagen

Dag 1 en 2: Neuroseleer, Karen Horney, toen en nu principe. Voor welke cliënten past Tools for Life. Ontstaansgeschiedenis van Tools for Life.

Dag 3 en 4: Ontwikkelings psychologie, overdracht en tegenoverdracht, overdrachts analyse.

Dag 5 en 6: Psycho pathologie, contra indicaties, ik kracht.

Dag 7 en 8:  Voeren kennismakingsgesprek, theorie en achtergrond geboortes..

Dag 9 en 10: Belang van regressie en catharsis. Opbouw 10 daagse therapie. Valkuilen.

Module 2: 10 dagen

Dag 1: Voeren introductiegesprek dag 1, aanleren geleide fantasie dag1, huiswerkopdrachten dag1, opzoeken trauma’s. Werking van regressie.

Dag 2: Voeren introductiegesprek dag 2, aanleren geleide fantasie dag 2, huiswerkopdrachten dag 2, opzoeken innerlijke conflicten. Ego versterken. Bespreken van opdrachten met cliënt. Leren werken met geboortes.

Dag 3: Voeren introductiegesprek dag 3, aanleren geleide fantasie dag 3, huiswerkopdrachten dag 3, leren uiten van cliënt ondersteunen. Bespreken van opdrachten met cliënt.

Dag 4: Voeren introductiegesprek dag 4, aanleren geleide fantasie dag 4, huiswerkopdrachten dg 4, leren ingaan op uiten van cliënt, protesteren, cliënt ondersteunen in grenzen voelen en aangeven. Bespreken van opdrachten met cliënt.

Dag 5: Voeren introductiegesprek dag 5, aanleren geleide fantasie dag 5 huiswerkopdrachten dag 5, blokkades in lichaam opsporen. Bespreken van opdrachten. Om leren gaan met lichamelijke trauma’s. Evalueren van eerste 5 dagen leren.

Dag 6: Voeren introductiegesprek dag 6, aanleren geleide fantasie dag 6, huiswerkopdrachten dag 6, Client begeleiden in keuzes maken.

Dag 7: Voeren introductiegesprek dag 7, aanleren geleide fantasie dag 7, huiswerkopdrachten dag 7, omgaan met de energie van woede, uitleg leren geven over de werking van woede.

Dag 8: Voeren van introductiegesprek dag 8, aanleren geleide fantasie dag 8, huiswerkopdrachten dag 8, onderscheiden hoe je gevormd bent en hoe je werkelijk bedoeld bent.

Dag 9: Voeren introductiegesprek dag 9, aanleren geleide fantasie dag 9, werken met vergeving op verschillende manieren.

Dag 10: Voeren van het afrondende gesprek, evalueren, ingaan op vragen van eventuele partner. Afspraken voor eerste nagesprek.

Module 3: 10 dagen.

In deze module geven studenten 3 Tools for Life therapieën onder supervisie en volgen 10 opleidings dagen. 

Dag 1 en 2 : Evaluatie 10 daagse therapie, verwerkingsproces

Dag 3 en 4: Onderwerpen na-sessies, oude patronen/nieuwe patronen, werken met onze gedachten.

Dag 5 en 6 : Licht op de schaduw, het werken met onze positieve en negatieve schaduwkanten. Werken met gedrag.

Dag 7 en 8: Onderliggende overtuigingen opsporen, dev  helende reis.

Dag 9 en 10: De kunst van in relatie zijn, evaluatie en certificering.

Start: Module 1:: 21, 22 jan. 2022, 11,12 febr., 11,12 mrt., 8,9 april en 13,14 mei.  Module 2: 13 t/m 17 juni en 20 t/m 24 juni. 2022  Data module 3 volgen nog.

Kosten (incl. supervisie): Module 1: 1200,00. Module 2: 1600,00. Module 3: 1200,00. Doordat je zelf therapie geeft verdien je in de opleiding al een gedeelte van het lesgeld terug!

Opgave: tel. 0599 512798 of via contactformulier.