Praktische informatie Tools for life opleiding

Deze intensieve opleiding bestaat uit drie modulen:

Module 1: (12 dagen) 6x2 dagen

Dag 1en 2: Neuroseleer, Karen Horney, toen en nu principe. Voor welke cliënten past Tools for Life. Ontstaansgeschiedenis van Tools for Life.

Dag 3 en 4: Overdracht, tegenoverdracht. Theorie en overdracht analyse.

Dag 5 en 6: Teruggetrokken zelf en strategisch zelf, werken met psychologische en spirituele leegtes. Hoe herken je dit bij jezelf en hoe kan je er met cliëntenmee werken.

Dag 7 en 8: Psychopathologie en contra-indicaties. Theorie rond geboortes en trauma’s. Ontwikkelingspsychologie.

Dag 9 en 10: Kennismakingsgesprek, inhoud en uitvoering. Oefenen met gespreksvoering zowel op deze dag als naderhand thuis als huiswerk.

Dag 11 en 12: Belang van regressie en catharsis. Opbouw van de 10 daagse therapie. Valkuilen voor de klant en voor de therapeut.

Module 2: (16 dagen) 10 dagen en 3x2 dagen

Dag 1: Voeren introductiegesprek dag 1, aanleren geleide fantasie dag1, huiswerkopdrachten dag1, opzoeken trauma’s. Werking van regressie.

Dag 2: Voeren introductiegesprek dag 2, aanleren geleide fantasie dag 2, huiswerkopdrachten dag 2, opzoeken innerlijke conflicten. Ego versterken. Bespreken van opdrachten met cliënt. Leren werken met geboortes.

Dag 3: Voeren introductiegesprek dag 3, aanleren geleide fantasie dag 3, huiswerkopdrachten dag 3, leren uiten van cliënt ondersteunen. Bespreken van opdrachten met cliënt.

Dag 4: Voeren introductiegesprek dag 4, aanleren geleide fantasie dag 4, huiswerkopdrachten dg 4, leren ingaan op uiten van cliënt, protesteren, cliënt ondersteunen in grenzen voelen en aangeven. Bespreken van opdrachten met cliënt.

Dag 5: Voeren introductiegesprek dag 5, aanleren geleide fantasie dag 5 huiswerkopdrachten dag 5, blokkades in lichaam opsporen. Bespreken van opdrachten. Om leren gaan met lichamelijke trauma’s. Evalueren van eerste 5 dagen leren.

Dag 6: Voeren introductiegesprek dag 6, aanleren geleide fantasie dag 6, huiswerkopdrachten dag 6, Client begeleiden in keuzes maken.

Dag 7: Voeren introductiegesprek dag 7, aanleren geleide fantasie dag 7, huiswerkopdrachten dag 7, omgaan met de energie van woede, uitleg leren geven over de werking van woede.

Dag 8: Voeren van introductiegesprek dag 8, aanleren geleide fantasie dag 8, huiswerkopdrachten dag 8, onderscheiden hoe je gevormd bent en hoe je werkelijk bedoeld bent.

Dag 9: Voeren introductiegesprek dag 9, aanleren geleide fantasie dag 9, werken met vergeving op verschillende manieren.

Dag 10: Voeren van het afrondende gesprek, evalueren, ingaan op vragen van eventuele partner. Afspraken voor eerste nagesprek.

Dag 11 en 12: Opzetten eigen praktijk, praktijkvoering, PR, gezamenlijke website, waarden oriëntatie.

Dag 13 en 14: Gesprekstechnieken na sessies .Inzicht in het verwerkingsproces. Aanpak specifieke problemen in de tiendaagse. Leren opsporen waar het mis gaat, toepassen van interventies, werken met de drie posities.

Dag 15 en 16: Tussentijdse toetsing van de tien dagen en scherpstellen van technieken.

Module 3: 15 dagen.

In deze module geven studenten 4 Tools for Life therapieën onder supervisie en volgen 15 opleiding dagen. ( 5x2 en 1x5 dagen)

Dag 1 en 2: Aanpak van gedrag, toepassen NAC. Herkennen wanneer je specifiek met gedrag aan het werk kunt gaan en op welke manieren.

Dag 3 en 4: Helende reis emotioneel en lichamelijk.

Dag 5 en 6: Licht op de schaduw, het werken met onze positieve en negatieve schaduwkanten. Methodieken om met cliënten met de schaduw te werken.

Dag 7 t/m 11: zie aparte bijlage met inhoudelijk curriculum relatie week

Dag 12 en 13: Rouw en verlies, seksualiteit, werken met mensen rond seksueel misbruik.

Dag 14 en 15: Werken met The Work, evaluatie en certificering.

Start: Module 1: 21,22 sept.; 19,20 okt.,16,17 nov., 21,22 dec. 2018; 25,26 jan., 15,16 febr. 2019.. Module 2: 11 t/m 15 mrt. en 18 t/m 22 mrt. 12, 13 april, 10, 11 mei,

14, 15 juni 2019.. Data module 3 volgen nog.

Kosten (incl. supervisie): Module 1: 1400,00. Module 2: 1600,00. Module 3: 1400,00. Doordat je zelf therapie geeft verdien je in de opleiding al een gedeelte van het lesgeld terug!

Opgave: tel. 0599 512798 of via contactformulier.