EMDR, het wonder van een zichzelf genezend brein

voorkant boekEMDR, het wonder van een zichzelf genezend brein

"Nooit geweten dat ik zo wijs naar mijn leven en alle gebeurtenissen daarin kon kijken."

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is oorspronkelijk ontwikkeld als therapie voor mensen die last blijven houden van bepaalde traumatische ervaringen. Fokke Slootstra pleit er in dit boek voor, om EMDR veel breder in te zetten bijvoorbeeld bij depressies, echtscheidingen en neurotische klachten. Ook bij kinderen en adolescenten is EMDR goed te gebruiken. Bijzonder en nieuw aan dit boek is dat EMDR ondersteunend kan werken bij het beoefenen van mindfulness en bij het op een meditatieve manier terugkijken op je leven, de zogenaamde life review. Om vrede te sluiten met je leven en hoe zich dat ontwikkeld heeft.Hij beschrijft enthousiast, met behulp van vele sprekende voorbeelden, hoe EMDR op vele gebieden toegepast kan worden. Ook komt de huidige stand van zaken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en EMDR uitgebreid aan bod. Het boek is zowel voor de therapeut als voor de geïnteresseerde lezer zeer aan te bevelen. Al lezend ervaar je hoe bijzonder het wonder van een zichzelf genezend brein is.“ Na de EMDR is het alsof er stof is gezogen in mijn brein.”

Kosten 19,95 exclusief verzendkosten (3,50)

EMDR, een droominterventie!

Recensie door: Anja van de Weerd

De Griekse woorden “Endukeoos exoikein”(met liefde openen wat toegemetseld is) vormen de goed gekozen opening van het boek “EMDR, het wonder van een zichzelf genezend brein”van Tools for life therapeut Fokke Slootstra. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie vorm die in het algemeen ingezet wordt bij enkelvoudige en meervoudige trauma’s. Slootstra breekt een lans om deze bewezen effectieve therapie, ook te gebruiken bij trauma’s met een kleine “t“ zoals bij verlies en scheiding, fobieën, neurotische klachten en bij depressies. Daarnaast houdt hij een pleidooi om EMDR in te zetten als versterking van innerlijke krachtbronnen (Resource Development & Installation), bij toekomstverkenning, als Life review en in combinatie met mindfulness (de effectiviteit van meditatie versneld tot ongeveer tien keer!). Naast de bovenstaande thema’s passeren ook vele onderwerpen de revue zoals contra- indicaties, de werking van de hersenen bij trauma’s, de rol van de neuro transmitter acethylcholine bij het verwerkingsproces en de verklaring van de werkzaamheid van EMDR. Bij dit laatste kan ik er niet van wakker liggen dat dit niet altijd up to date is. Er wordt veel onderzoek naar EMDR gedaan en je loopt al snel het risico dat er een nieuwe visie is gepubliceerd. De hoofdstukken zijn tot de rand gevuld met uitgewerkte praktijkvoorbeelden, verwijzingen naar wetenschappelijke onderzoeken en voor de liefhebber mooie one liners. Alsof het feest eeuwig duurt kan de prijs van dit inspirerende en vol met “wonderen” staande boekje nooit de reden zijn om er niet eigenaar van te willen worden.

Intresse in dit artikel?

Door het onderstaande formulier in te vullen kunt u deze bestellen.