EMDR therapie

Voor wie: voor kinderen en volwassenen die last hebben van herinneringen aan vervelende gebeurtenissen, angsten of fobieen.

Wat levert het je op? De spanning en de emotionele lading van vervelende gebeurtenissen wordt door de EMDR verwerkt en losgelaten waardoor er ontspanning en rust ontstaat. Je wordt niet meer geplaagd door de herinneringingen aan de traumatische gebeurteni

Kosten: 75,- per sessie, bij kinderen aangepast tarief

foto buitendeur de Verwondering
"Het leek wel of er grondig stof gezogen werd in mijn brein, de emotionele lading werd steeds minder".


EMDR (staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een bewezen, doeltreffende therapie voor kinderen en volwassenen. Bepaalde gebeurtenissen maken veel indruk op ons. Als we ze verwerken, worden ze op een goede manier opgeslagen in onze hersenen. Soms maken gebeurtenissen echter zoveel indruk en de gevoelens erbij zijn zo sterk dat het proces anders gaat. Ze worden in ruwe, onverwerkte vorm opgeslagen. Door bepaalde prikkels, een geluid, geur of beeld die ergens, aan die ingrijpende gebeurtenis doet denken, wordt de ruwe, onverwerkte herinnering geactiveerd. Je raakt dan opnieuw van slag. EMDR is een methode om op een versnelde manier informatie te verwerken en te integreren in ons systeem. Opgebouwde spanning wordt drastisch verminderd of zelfs nihil.

Werd EMDR in de jaren '90 vooral gebruikt voor de aanpak van grote trauma's zoals geweld, ongevallen, natuurrampen en de posttraumatische stresstoornis (PTSS), de laatste jaren wordt EMDR ook ingezet voor de zogenaamde "kleine t" trauma's. EMDR wordt nu ook gebruikt bij depressies, fobieën, neurotische klachten, scheidingen, rouwverwerking en zelfs bij pijnbestrijding.

Sinds 2010 wordt EMDR ook gebruikt als methode om de zingeving en betekenis van gebeurtenissen in je leven te onderzoeken en te doorgronden. Uitgangspunt is dan een piek- of eenheidservaring. Vanuit die ervaring kijk je met behulp van EMDR terug naar situaties in je leven. Deze life review geeft vaak veel duidelijkheid over de keuzes en patronen in je leven. In zijn boek "EMDR en het wonder van een zichzelf genezend brein" behandelt Fokke Slootstra alle aspecten van EMDR.

Hoe gaat het in zijn werk? De therapeut laat je aan de bewuste gebeurtenis terugdenken, terwijl je via een koptelefoon afwisselend klikjes in je linker en rechteroor hoort. De therapeut zal regelmatig vragen wat je nu ziet of beleeft. Gedurende het proces zal je merken dat het terugdenken aan de vervelende gebeurtenis steeds minder vervelend zal worden. De gebeurtenissen krijgen een gewone plek in je levensgeschiedenis.